ศูนย์เครือข่ายบริการเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

HOME NEWS Genomics Services Bioinformatics services Databases and tools
GENOMICS SERVICES
DArT-Seq Diversity Array Technology Ptl Ltd (DArT P/L)
Online request form
 การให้บริการแก่นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากความร่วมมือกับหน่วยงาน Diversity Arrays Technology (DArT) Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย เป็นการใช้เทคโนโลยีด้าน Next Generation Sequencing (NGS) เพื่อส่งเสริมงานด้านปรับปรุงพันธุ์ทั้งในพืชและสัตว์ ด้วยเทคนิค DArTSeq ซึ่งเป็นการต่อยอดของเทคนิค GBS (genotype by sequencing)นับเป็นเทคนิคที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจีโนมที่มีความละเอียดสูง โดยทาง DArT Pty. Ltd. ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมชนิด SNP (single nucleotide polymorphism) และ small insertion/deletion ในการประเมินเชื้อพันธุกรรม

ระยะเวลาในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอนั้น ขึ้นกับความซับซ้อนของจีโนม ทั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์

Flow Cytometry service

การให้บริการตรวจชุดโครโมโซมพืชด้วยเครื่อง Flow Cytometer

รายละเอียดเพิ่มเติม

Online request form

 
 
For more information: kpsppto@ku.ac.th